Ripovací software TexPrint

Hlavní vlastnosti programu

 • Okamžitý tisk. Odesílání dat do tiskárny začíná ihned po zahájení ripování, tj. nečeká se na vyripování celého souboru. Ripování probíhá na pozadí.
 • Intuitivní WYSIWYG JobComposer.
 • Tiskový klient (tisková fronta) a modul správce práce pro efektivní správu aktuálních i dokončených tisků.
 • Zobrazení stavu tiskárny (stav inkoustu, zavedený materiál, ...) v tiskovém klientu.
 • Integrovaná správa barev pro PostScript®.
 • Kompletní podpora ICC profilů v4.
 • Linearizace a inklimity.
 • Plná podpora pro D65/10° a D50/2°.
 • Podpora pro Color Exchange Format.
 • Úprava a ladění barev v JobComposeru.
 • Automatická náhrada přímých barev.
 • Knihovna přímých barev.
 • Podpora pro uživatelskou konfiguraci inkoustů.
 • Emulace zařízení / nátisk.
 • Přizpůsobitelné tiskové prostředí.
 • Sítotiskové funkce.
 • Uživatelsky modifikovatelné rastrování.
 • Album obrázků.
 • Šablony pro hromadný tisk (volitelně).
 • Možnost provozu vícenásobného počtu tiskových klientů na jednom počítači a současný tisk na více tiskárnách (volitelně).
 • Řezací modul (volitelně).
 • Funkce Step&Repeat včetně umístění a otočení (volitelně).
 • Barevné variace (volitelně).
 • Tvorba ICC profilů pro 4, 6, 8, a 12 barevnou konfiguraci pomocí ColorGPS (volitelně).
 • Hot Folders (volitelně).
 • XML automatizace (volitelně).
 • Podpora vícejádrových procesorů.

Systémové požadavky

 • 32-bit Windows® XP® nebo 32-bit Windows® Vista®
 • 2GHz CPU, 1 GB RAM, 40 GB HDD
 • Rozlišení monitoru 1280×1024 (32 bit)

Podporované typy souborů

 • PostScript® Level II / III
 • PDF (X-3)
 • EPS
 • DCS (2)
 • AI
 • TIFF
 • BMP
 • JPEG

Pracovní prostory

 • RGB
 • CMYK
 • Lab

Správa barev

Podpora pro spektrální linearizaci (densita), ICC profily (ICC v.2/ v.4) a spojovací profily (Device Links) pro:
 • CMYK
 • CMYK + Light Cyan/Magenta/Yellow/Black
 • CMYK + Orange + Green, včetně kombinace s light inkousty
 • CMYK + 4 přídavné inkousty, včetně kombinace s light inkousty
 • CMYK + 8 přídavných inkoustů, včetně kombinace s light inkousty
 • Generování černé
Podpora CIE osvětlení/zobrazení
 • ICC-Standard (D50/2°)
Podpora pro spektrofotometry
 • Barbieri
 • ColorScout
 • HP BuiltIn Device
 • Techkon
 • X-Rite

Rozšíření PostScriptu

 • Přiřazení různých profilů pro obrázky (rastry), vektory a text.
 • Používání přímých barev v PDF dokumentech.
 • Umožnění používání přímých barev pro každý obrázek.
 • Použití vložených profilů v PDF dokumentech (RGB a CMYK).
 • Definování profilů pro každý obrázek.

Rozšířené zobrazení vlastností tisku

Tiskový klient poskytuje tak moc informací o probíhajím tisku jak je to jen možné. Mezi zobrazované informace patří průběh tisku v procentech, uplynulý a zbývající čas tisku, počet kopií, spotřebovaný a zbývající materiál a aktuální rychlost tisku v m2/hod.
 

Správce práce

Vylepšený správce práce nyní poskytuje kompletní přehled o všech tiskových pracích a všech aktivních nástrojích. Správce práce dává plnou kontrolu jak nad každou prací, ripovacím serverem, tiskovým (řezacím) klientem tak také nad všemi dokončenými a archivovanými pracemi. Správce práce se skládá ze sedmi částí: ID tiskárny, RIPovací stroj, archiv práce, řezání, tisk, RIP a pozastavení. Chování a vzhled správce práce je plně přizpůsobitelné.
 

Správce náhledů

Pro urychlení práce při návrhu a přípravě tisku program nepracuje se skutečnými obrázky, ale pouze s jejich náhledy (skutečné obrázky ve své plné velikosti se použijí až při tisku). To celkově snižuje nároky na počítač. Ale přesto, příliš mnoho vytvořených náhledů může po určité době zahltit počítač a velmi výrazně zpomalit jeho činnost. Proto je program vybaven správcem náhledů, ve kterém je možné nastavit limit pro celý pevný disk nebo pro každou složku s náhledy. V okamžiku kdy je dosažen nastavený limit, program automaticky odstraní náhledy, které nebyly používány po nejdelší dobu. Také je možné nastavit limit od posledního použití, po jehož dosažení budou náhledy automaticky odstraněny.
 

Barvový modul

 • Podpora pro správu barev na bázi ICC profilů verze 4.
 • Podpora spojovacích profilů (device link profiles).
 • Nový způsob přepočtu pro relativní kolorimetrickou metodu s kompenzací černého bodu.

Podpora CxF

Podpora Color Exchange Format pro "bezešvou" digitální barevnou komunikaci. Může být využito pro import nebo export vzorkovníků (Swatch books). Všechny barvy zobrazované v RIPu jsou nyní v tomto formátu. Tím je umožněna výměna naměřených dat s jinými aplikacemi (včetně spektrálních dat).
 

Vylepšené rastrovací funkce

Rastrovací funkce byly vylepšeny s důrazem na omezení vzniku moaré. Nový autotypický rastr "Screenprinting (Autotype 3)" redukuje moaré a nově také podporuje nesymetrická rozlišení. Daní za toto vylepšení je mírně menší rychlost rastrování. Pokud je vyžadována rychlost, je možné změnit nastavení a za cenu zmenšené přesnosti dosáhnout vyššího výkonu.
 

Importní předvolby

V případě, že je nutné tisknout více obrázků v jiném měřítku než byly vytvořeny je k dispozici funkce pro automatickou změnu formátu obrázku. To umožňuje minimalizovat nutnost změny velikosti, příp. oříznutí obrázku po importu. Tato funkce umožňuje předem definovat rozměr obrázku stejně jako způsob jeho roztažení, např. zachovat proporce, otočit a roztáhnout, roztáhnout do šířky, roztáhnout do výšky, roztáhnout všude, roztáhnout pouze jednu stranu, roztáhnout podle okrajů, roztáhnout podle oříznutí, atd. Například, pokud potřebujete vytisknout třeba 100 fotek v určité konkrétní velikosti, nastavíte rozměry pouze pro první fotku a při importu zbývajích 99 fotek proběhne požadovaná změna velikosti automaticky. Tato funkce může být použita i na již importované fotky.
 

Šablony pro fotoalba

Pro práce ve kterých je nutné tisknout jeden obrázek v různých velikostech je program vybaven možností vytvářet a používat šablony. Použití je hodně podobné jako u importních předvoleb, ale s menším rozdílem. Na pracovní plochu vložíte "kontejnery", kterým nastavíte požadovanou velikost a umístíte je na požadované místo. Jakmile takto vytvořenou šablonu uložíte, můžete ji přiřadit při importu obrázku. Importovaný obrázek bude automaticky načten do připravených kontejnerů.
 

Zobrazení

Proti předchozím verzím bylo podstatně vylepšeno zobrazení grafiky, takže náhledy obrázků jsou podrobnější a zobrazují více detailů. Také bylo přidáno zobrazení změn po barevných korekcích, zobrazení náhrady barev a aplikování barevných profilů. Také náhledy v správci práce a v tiskových (řezacích) klientech zobrazují tyto změny.
 

Řízení odesílání práce

Jako ochrana před vytištěním práce která svými rozměry přesahuje rozměr média je tiskový klient vybaven bezpečnostní funkcí, která umožňuje definovat jaký rozměr a typ materiálu je použit. Vytištěna bude pouze ta práce, která vyhovuje definovaným parametrům. Tato pravidla mohou být definována jako výchozí pro všechny tiskové klienty nebo pro každého zvlášť. Tato funkce může být v případě potřeby vypnuta.
 

Změna parametrů tisku během tisku

Tiskový klient poskytuje možnost změny parametrů jako počet průchodů, jedno nebo obousměrný tisk, vyhřívání, atd. bez nutnosti opětovného vyripování dat. Dostupnost této funkce je závislá na ovladači tiskárny.
 

Vrstvení

Během přípravy grafiky je možné tažením myši skládat jednotlivé obrázky na sebe. Tyto obrázky budou automaticky sloučeny do jednoho s využitím překryvu (overlay). Pokud bude během přetahování obrázku stisknuta klávesa SHIFT, budou obrázky sloučeny s využitím průhlednosti. Tyto změny, resp. sloučení je možné vrátit zpět.
 

Kalkulace ceny tisku (volitelně)

Nově je k dispozici funkce pro zobrazení ceny tisku v závislosti na nastaveních pro inkoust, materiál a čas v nastavení tiskového prostředí.
Pro kalkulaci je využit náhled použité grafiky společně s parametry nastavenými v tiskovém prostředí pro materiál, inkoust a čas. Kalkulaci je možné exportovat do textového souboru k dalšímu využití např. v Excelu, fakturačním systému atd.
 

Pracovní výkaz (volitelně)

Ve správci práce se na různých místech zobrazují podrobné informace o tisku. Nově byla přidána možnost tyto informace zobrazit na jednom místě jako pracovní výkaz. Konkrétní pracovní výkaz může být vybrán ve správci práce a následně zobrazen v internetovém prohlížeči a posléze vytištěn nebo uložen.