Velkoplošná gravírka Tekcel Verso

Tekcel Verso

 

Základní vlastnosti

  • Vřeteno s motorem o výkonu 5 kW.
  • Systém pro automatickou výměnu nástroje - max. 6 nástrojů.
  • Zpětnovazební servomotory s digitálním enkoderem.
  • Posuvy z kuličkových šroubů.
  • Stůl s podtlakovým přisáváním.
  • Čidlo pro detekci míry vysunutí nástroje.
  • Systém pro umístění formátovaných materiálů.
  • Uživatelsky přívětivé ovládání.

Porovnání vlastností gravírek Tekcel

 

Ruční nebo automatická výměna nástrojů

Tekcel Verso používá vysoce kvalitní HSD vřetena s ruční nebo automatickou výměnou nástrojů a držákem nástrojů typu ISO 30. K uchycení nástrojů jsou použity kleštiny typu ER25 nebo ER32. Dostupná vřetena jsou buď standardní 5 kW s ruční výměnou nástrojů nebo volitelně 3,8 kW s automatickou výměnou nástrojů. HSD vřetena s automatickou výměnou nástrojů jsou pro zvýšení životnosti a snížení hlučnosti osazena keramickými kuličkovými ložisky a mohou dosahovat rychlosti až 24.000 ot./min.

 

Systém pro automatickou výměnu nástrojů – až 6 nástrojů

Systém pro automatickou výměnu nástrojů

Při použití vřetena s automatickou výměnou nástrojů je k dispozici pevně umístěný podstavec, ve kterém může být až šest držáků nástrojů typu ISO 30. Tato konfigurace je více než dostatečná pro většinu činností v oblasti signmakingu, truhlářství atd. Pro uživatele, kteří vyžadují větší počet současně užívaných nástrojů je vhodnější model Tekcel Enduro.

 

Digitální servopohon a kuličkové posuvy

Kuličkový šroub

Pro pohon ve všech osách jsou použity digitální zpětnovazební servomotory. Tyto motory poskytují dostatečnou sílu pro pohon stroje i při zpracování houževnatých materiálů. Kromě toho díky zpětnovazební smyčce neustále kontrolují svoji pozici a tím přispívají k vysoké přesnosti stroje.
Jako posuvy jsou použity závitové tyče s kuličkovými ložisky. Osa X je osazena dvěma kuličkovými šrouby, které pohybují robustním ramenem nad pracovní plochou. Systém posuvů založený na kuličkových šroubech zaručuje vysokou přesnost, opakovatelnost a spolehlivost. Účinně eliminuje kontaktní opotřebení a vytváří přesné posuvy bez nadměrné vůle. Levnější posuvy založené např. na ozubených hřebenech nebo řemenech jsou velmi náchylné k opotřebení, čímž v důsledku dochází ke snížení, resp. ztrátě přesnosti.

 

Automatické nastavení vysunutí nástroje

Čidlo vysunutí nástroje

Stroj je vybaven bezdrátovým automatickým čidlem pro detekci vzdálenosti nástroje od pracovní plochy, které neustále sleduje míru vysunutí použitého nástroje. Na základě znalosti délky nástroje je možné kompletně proříznout materiál, aniž by došlo ke kontaktu s pracovní plochou (a tím k jejímu poškození nebo zničení nástroje). Dokonce, i když nastavíte vyšší hloubku, než je rovina pracovní plochy, tak stroj nebude pokračovat do větší hloubky, než je právě rovina pracovní plochy.
Stejně tak jak je sledována osa Z jsou nepřetržitě sledovány také osy X a Y. Tím je zajištěno, že rameno stroje nebo vřeteno nikdy nevyjede mimo pracovní plochu a nedojte tak k jeho poškození.

 

Systém pro polohování materiálu

Stroj Tekcel Verso je, na rozdíl od mnoha jiných strojů, standardně vybaven vysouvacími piny pro umístění formátovaného materiálu. Použití je snadné, stačí piny vysunout, následně k nim až na doraz přisunout materiál a nakonec piny zase zasunout. Tím je zajištěno, že materiál bude vždy na správném místě.

 

Robustní ocelová konstrukce

Konstrukce stroje je založena na rámu z vysokopevnostní oceli. Ze stejného materiálu je vyrobeno také rameno. Rám a rameno jsou vyrobeny z přesně opracovaných a svařených dílů. Během výroby je kladen důraz na zajištění vysoké tuhosti celé konstrukce. Tuhá konstrukce je základem pro zamezení vibracím (které nepříznivě ovlivňují přesnost stroje) během provozu stroje. Konstrukce rámu také obsahuje vidlicový zvedák, který transport a instalaci stroje.
Pracovní plocha je vyrobena z pevnostního vyztuženého extrudovaného hliníku; vzhledem k použitému materiálu je schopna udržet tvar dokonce pod tlakem silného vakuového přisávání. Díky vysoké tuhosti pracovní plochy je možné frézovat např. podlepené pěnové materiály, kdy plast (pěna) je v požadovaných místech kompletně odfrézován, ale podkladový papír zůstane nepoškozen.

 

Uživatelsky přívětivé ovládání

Ovládací panel

Stroj Tekcel Verso je vybaven systémem Tekmov – uživatelsky přívětivým a snadno naučitelným operačním systémem. Ovládání Tekmov probíhá pomocí joysticku, který je připevněn na stroji. Nastavení požadovaných parametrů probíhá výběrem z menu. Parametry je možné měnit, v závislosti na požadavcích obsluhy, i během práce stroje. Všechny zpracované práce se uchovávají pro případné budoucí znovupoužití. Počet uložených prací je prakticky neomezený a mohou být organizovány pomocí standardních složek (jako na běžném PC).
Tekmov umožňuje správcům omezit počet nabízených funkcí, ke kterým bude mít přístup uživatel, kromě toho ukládá záznam o prováděných operacích do standardního txt souboru a poskytuje běžné diagnostické nástroje pro řešení případných technických problémů.
Tekcel Verso je dodáván spolu se softwarem ProfileLab 2D, který nabízí funkce pro tvorbu základních 2D objektů, práci s textem a generování 2D drah nástrojů. Množství drah, děr, můstků atd. není nijak omezeno, vše může být snadno vytvořeno a následně uloženo pro další využití např. jako šablona. ProfileLab 2D může být kdykoli upgradován o další funkce jako je např. import DXF, nesting (seskládání objektů), 3D carving, zvláštní efekty, rozšířené možnosti práce s textem a vektorizaci.

 

Technické parametry

Porovnání vlastností gravírek Tekcel

Pracovní plocha 2.500 mm × 1.540 mm 3.100 mm × 2.058 mm
Max. rozměr materiálu 3.400 mm × 2.250 mm 4.200 mm × 2.758 mm
Zdvih osy Z 240 mm (volitelně 535 mm)
Vzdálenost mezi pracovní plochou a ramenem 140 mm (volitelně 300 mm)
Max. tloušťka materiálu 120 mm (volitelně 280 mm)
Vřeteno 3,8 kW HSD s automatickou výměnou nástrojů volitelně
5,5 kW HSD s manuální výměnou nástrojů ANO
Max. rychlost pojezdu 250 mm/s
Systém ovládání pojezdu Firemní - zpětnovazební digitální servo ANO
Tekcel Firmware ANO
Operační systém s otevřenou architekturou ANO
Ovládání Panel s LCD / Joystick ANO
Automatická výměna nástrojů Pevný držák pro 6 nástrojů volitelně
Čidlo pro detekci míry vysunutí nástroje ANO
Registrační značky ANO

 

Volitelné příslušenství

Podtlakové přisávání Podtlaková pumpa 7,5 kW ANO
Ovládání tlaku a rychlosti NE
Odsávání Odsávací jednotka Tekcel ANO
Nested Based Manufacturing Scissor Lift Table ANO
Štítkovač ANO
Čtečka čárových kódů ANO
Řezání kovů Vyvíječ chladící mlhy ANO
Vlečený nůž ANO
Pero ANO
Čidlo pro detekci tloušťky materiálu ANO
Opticam - kamerový systém pro ořez ANO

OptiCAM