Ripovací software RasterLink Pro 5

RasterLink Pro5 Series

Hlavní vlastnosti programu

 • Postscript Level 3.
 • 16 bitový rendering.
 • Tvorba dat pro tisk bílým inkoustem.
 • Integrovaná správa barev.
 • Nahrazování přímých barev.
 • Virtuální tiskárny.
 • Aktualizace z internetu.
 • Řezací modul (volitelně).

 

Systémové požadavky

 • 32-bit Windows XP nebo 32-bit Windows Vista
 • 1,8 GHz CPU (2,66 GHz pro Mimaki JV5)
 • 1 GB RAM
 • 30 GB HDD (NTFS formát)

Podporované typy souborů

 • EPS
 • PS
 • PDF
 • TIFF
 • BMP
 • JPEG

Originální leták RasterLink Pro5 (ENG)

 

Jemnější přechody barev díky 16 bitovému renderingu

Rendering

Ve srovnání s běžně používaným 8 bitovým renderingem poskytuje 16 bitový rendering výrazně jemnější a plynulejší barevné přechody.

 

 

Snadné ovládání

JobList

V seznamu prací jsou použity náhledy, což usnadňuje nalezení požadované práce. Po vybrání požadované práce je možné zobrazit v dalším okně podrobnosti jako rozměr grafiky, měřítko, otočení atd.

 

Nahrazení barev - přímé barvy

Tato funkce umožňuje nahrazení vybrané barvy nějakou jinou, uživatelem zvolenou, barvou. Určeno především pro tisk bílým inkoustem. Během přípravy grafiky (CorelDRAW, Illustrator, Photoshop ...) je nutné přiřadit objektům, které mají být tištěny bílým inkoustem přímou barvu. V RasterLinku se potom provede nahrazení této konkrétní přímé barvy bílou.

 

Přetisk / podtisk bílou

RIP automaticky generuje data pro bílý inkoust do samostatné vrstvy. Umístění této vrstvy je pod grafikou, ale může být změněno nad grafiku. Pro vytvoření této vrstvy není nutné modifikovat zdrojová data. Data pro bílou mohou být vytvořena z celé grafiky nebo jen na základě konkrétní barvy.

 

Uspořádání grafiky na tiskovém formátu

Během přípravy tisku je možné do formátu pracovní plochy umístit více různých prací a tyto vytisknout najednou. Toto řešení redukuje nepotisknutou plochu a zkracuje čas nutný pro tisk.

 

Virtuální tiskárny

Je možné vytvořit několik PS tiskáren (a tím tisknout z prakticky jakékoli aplikace podporující tisk) a pro každou z nich nastavit jiné parametry tisku. Data tímto způsobem vytvořená jsou posléze automaticky načtena do RasterLinku odkud mohou být následně odeslána do tiskárny s nastavením definovaným v této PS tiskárně.

 

Předvolby materiálů

Pro každý používaný materiál je možné vytvořit nejen klasické ICC profily, ale také předvolby tiskových parametrů jako je rozlišení tisku, vyhřívání média, kompenzace média atd. Potom během přípravy tisku stačí vybrat odpovídající předvolbu.

 

Nastavení barevnosti

ColorAdjust

Barevnost rastrové a vektorové grafiky může být nastavována nezávisle.

 

Zachování CMYKu

Pro zachování barevnosti během porovnání barev mohou být CMYKová data primárních barev tištěna bez ovlivnění modifikacemi.

 

Výřez

Je možné tisknout nejen celou grafiku, ale i její část, resp. její výřez. S tímto výřezem je možné dále manipulovat jako s původní grafikou, tj. měnit rozměr, zrcadlit, otáčet, přesouvat atd. Tato funkce je ideální pro tisk vzorků, resp. náhledů kritických částí grafiky (v měřítku 1:1).

 

Kopie a jejich skládání

Tato funkce je určena pro vicenásobný tisk jedné grafiky. Může být nastaven jak počet kopií, tak mezery mezi nimi a směr v které ose se mají vytvářet.

 

Panelování

Tato funkce je určena pro vicenásobný tisk jedné grafiky, ale bez mezer mezi jednotlivými kopiemi. Ideální pro tisk tapet a podobných opakujících se motivů.

 

Automatický tisk

Pokud je tato funkce aktivována, je tisk zahájen okamžitě po odeslání dat z tiskového klienta. Manuální aktivace tisku tím není nutná.

 

Tiskový štítek

Informace o tisku, jako je tiskový mód a modifikace během úpravy grafiky, mohou být vytištěny na horní straně tisku. Tato funkce usnadňuje výběr, resp. nastavení odpovídajího tiskového režimu po tisku vzorků.

 

Zobrazení postupu práce

Zobrazení informací o průběhu ripování, uplynulém a zbývajícím (odhadovaném) čase tisku.

 

Aktualizace z internetu

Nově je program vybaven funkcí pro webovou aktualizaci jak samotného programu tak také barevných profilů.

 

Kompatibilní tiskárny

RasterLinkPro5_SG

RasterLinkPro5_IP

RasterLinkPro5_TA

 

řada CJV30

 

řada JV

 

UJV-160

UJF-605R II

UJF-605C II

řada JF

JFX-1631

 

řada TPC

 

řada TS3

 

řada TS5

 

řada DS

 

řada DM 2

 

řada TX

 

řada GP